Sale 6%

น้ำยาแอนตี้สเกล

฿2,900.00

Description

น้ำยาแอนตี้สเกลAntiscale RO คืออะไร?เคมีควบคุมและป้องกันของระบบ RO ที่เขาเรียกว่า  มีคุณสมบัติคืออะไรอ่ะทำไมถึงป้องกันได้ และ ใช้สารเคมีเป็นประเภทไหนเป็นสารที่สามารถนำมาใช้ผลิตน้ำดื่มให้ได้ตามมาตรฐานน้ำยาRO ANSI/NSF60 ของ U.S.A.เช่นสาร Silica , Calcium Carbonate , Calcium Sulfate , Barium Sulfate และ Struntium Sulfateประสิทธิภาพควบคุมการเกิดตะกรัน
น้ำยาแอนตี้สเกล
น้ำยาแอนตี้สเกล

คำเตือนน้ำยาแอนตี้สเกล

1. แอนตี้สเกลที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดมีหลายรุ่น หลายยี่ห้อ การใช้แอนตี้สเกลจึงควรปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เนื่องจากแอนตี้สเกลแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติในการควบคุมการเกิดตระกรันต่างกัน
2. การใช้แอนตี้สเกลที่มีความเข้มข้นสูงกว่าหรือต่ำกว่าความความจำเป็น จะทำให้เมมเบรนอาร์โอเกิดการอุดตัน
3. อัตราการใช้แอนตี้สเกลต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
4. ปัจจุบันมีแอนตี้สเกลที่ผสมกรดเกลือออกจำหน่าย ซึ่งกรดเกลือจะสร้างความเสียหายต่อเมมเบรนอาร์โอ