78 / 100

วางแผนและออกแบบโรงงานให้เหมาะสมกับแบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม

โรงเรือนผลิตน้ำดื่ม จะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่สะอาด ไม่มีการสะสมของสิ่งเหลือใช้ หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ รวมทั้งต้องมีวิธีป้องกันสิ่งปนเปื้อน ทั้งฝุ่นละออง เชื้อโรค แมลงและสัตว์นำ โรค สถานที่ผลิตจะต้องถูกออกแบบก่อสร้างให้มีลักษณะง่ายต่อการทำความสะอาด นอกจากนี้ ต้องแบ่งแยกพื้นที่การผลิตเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ประการสำคัญ ต้องแยกพื้นที่สำหรับผลิตสินค้าออกจากบริเวณที่อยู่อาศัยและห้องนํ้าห้องส้วมอย่างชัดเจนตามโรงเรือนผลิตน้ำดื่ม มาตรฐาน อย. ของกระทรวงสาธารณสุข

แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม

แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม

โรงเรือนผลิตน้ำดื่มมาตรฐานอย.

โรงเรือนผลิตน้ำดื่มมาตรฐานอย.

https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/

2.2 การผลิตน้ำดื่ม

(ให้ระบุขั้นตอนวิธีการผลิตอาหารแต่ละชนิดพร้อมทั้งการควบคุมจุดสำคัญในการผลิตเช่น การล้างวัตถุดิบ อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อผลิต-ภัณฑ์ หรือวิธีการบรรจุ)

ใช้ปั๊มสูบน้ำบาดาล  เข้าสู่ถังพักน้ำดิบ เติมคลอรีนโดยปั๊มฟีดเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

การ ใช้คลอรีนน้ำ 10% อัตราส่วน 1 ลิตรต่อน้ำ 100 ลิตรฟีด 45F และปรับค่า PH ด้วย  อัดน้ำผ่านเข้าถังกรองแมงกานีส เพื่อกำจัดสนิมเหล็ก ส่งผ่านเข้าถังกรองคาร์บอนเพื่อกำจัด กลิ่น  สี สารพิษ  ส่งต่อผ่านเข้าถังกรองเรซิ่น เพื่อกำจัดหินปูน ผ่านถังน้ำเกลือ

และส่งผ่านถังน้ำยาแอนตี้สเกล รุ่น Flocon Plus N 25 กก

 โดยปั๊มฟีด อัตราส่วน 1 ลิตรต่อน้ำ 100 ลิตร การฟีด 45F เป็นสารเคมีป้องกันตะกรันสำหรับระบบ Reverse Osmosis System  แล้วส่งเข้าผ่านไส้กรองตะกอนละเอียด(Big Blue) 5 ไมครอน และส่งต่อไปยัง ระบบเครื่องกรอง REVERSE OSMOSIS ผ่านไส้กรองเมมเบรน(ชนิดเยื่อไส้กรอง Polyamide (PA) Food Grade 0.000 )ไมครอน เพื่อกรองเชื้อโรคและสารละลายที่เกินมาตรฐานออกจากน้ำ น้ำที่ผ่านการกรอง ด้วยระบบ REVERSE OSMOSIS แล้วจะถูกนำมาพักไว้ที่ถังเก็บน้ำดี ปั๊มน้ำดีจะสูบน้ำดีจากถังพักน้ำดี ส่งเข้าเครื่องกรองตะกอนละเอียด (Big Blue) 5 ไมครอน ผ่านเข้าเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต (UV) 40W ได้น้ำสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว และถูกส่งไปบรรจุใส่ภาชนะบรรจุที่ทำความสะอาดด้วยน้ำ RO โดยทันที พนักงานจะทำการล้างภาชนะ ที่จะทำการบรรจุน้ำทุกครั้ง ด้วยน้ำสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ทำการปิดฝาขวด  และแพคฟิล์มโดยการเป่าลมร้อน ย้ายไปเก็บที่จัดวางผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่วยต่อผู้บริโภคสัดส่วนการเติมสารเคมี

2.3 น้ำที่ใช้ในการผลิต

การปรับคุณภาพของน้ำด้วยสารกรองแมงการนิส คาร์บอน เรซิน

 1. แหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิต คือน้ำบาดาล ลึก 114 เมตร
 2. น้ำที่ใช้ล้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต น้ำROหรือน้ำซอฟ
 3. น้ำที่ใช้ล้างภาชนะบรรจุ
 • น้ำล้างถังภายนอก น้ำRO
 • น้ำล้างถังภายใน น้ำRO

น้ำที่ทำความสะอาfพื้นอาคาร  คือ น้ำบาดาล

2.4 สูตรผสมอาหาร ใช้น้ำดื่ม100%

2.5 ประเภทอาหารและชนิดของอาหารที่ผลิต คือน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

2.7 แบบฟอร์มการทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ภาชนะบรรจุ

 • เครื่องกรองน้ำแมงการนิส คือ เครื่องกรองกลิ่น สี ความถี่ อาทิตยล่ะ 1 ครั้ง   กำหนดเปลี่ยนสารกรอง ทุกปี
 • เครื่องกรองน้ำคาร์บอน คือเครื่องกรองตะกอน ความถี่ อาทิตยล่ะ 1 ครั้ง   กำหนดเปลี่ยนสารกรอง  ทุกปี
 • เครื่องกรองเรซินคือ เครื่องกรองหินปูน เครื่องกรองตะกอน ความถี่ อาทิตยล่ะ 1 ครั้ง   กำหนดเปลี่ยนสารกรอง  ปีล่ะ  ครั้ง

วิธีฟื้นฟูสารกรองสภาพสารกรองเรซิน ล้างด้วยเกลือ

(ผสมเกลือ8-10  กก ต่อน้ำ 100 ลิตรในถังสำหรับละลายน้ำเกลือจากนั้นเทเกลือลงในสารกรองเรซินแช่พัดไว้30 นาทีและล้างน้ำเกลือออกโดยใช้น้ำสะอาดทุกสัปดาห์

 • ไส้กรองตะกอนคือไส้กรองที่อยู่ลำดับแรกในการกรองน้ำ ไส้กรองตะกอน ไส้กรองหยาบ สามารถกรองผง ฝุ่น สนิมเหล็ก สารแขวนลอย โคลน กรองสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำก่อนเข้าไปในตัวเครื่อง ความละเอียดการกรอง 5 ไมครอน ความถี่ ล้างทุกอาทิตยื กำหนดเปลี่ยนไส้กรอง 3 เดือนครั้ง
 • เครื่องกรองROคือไส้กรอง (REVERSE OSMOSIS MEMBRANE FILTER) เป็นไส้กรองเมมเบรนที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งสามารถกรองพิษ ต่าง ๆ ที่ปนมากับน้ำ อาทิ สารเคมี สารตะกั่ว ปรอท ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อมะเร็งและสารละลายได้ถึง 98% (อายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปี) การดูแลตรวจสอบแรงดันน้ำเข้าออกผ่านโฟมิเตอร์ อัตราการการไหลของน้ำให้อยู่ในระดับปกติก่อนการผลิตทุกครั้ง
 • ถังพักน้ำดิบ คือถังที่นำน้ำจากบ่อบาดาล มาก่อน ก่อนใช้ปั๊มดึงเข้าถังกรองแมงการนิส คาร์บอน เรซิน ความถี่ทำความสะอาดทุกอาทิตย์
 • ถังพักน้ำกรองคือ ถังที่เก็บน้ำจากเครื่องกรองน้ำเรซิน ความถี่ทำความสะอาดทุกอาทิตย์
 • หลอดยูวี ขนาด 40 w อายุการใช้งาน12000 ชั่วโมงวิธีการตรวจสอบ ดูจากช่องมองแสง วิธีการรักษา ควรปิดการทำงานทุกครั้งหลังจากการผลิต
 • วิธีการล้างภาชนะบรรจุ

ภาชนะบรรจุใหม่ที่ใช้ครั้งเดียว

 • ขวดพลาสติกใหม่ คือ ขวดที่สั่งจากโรงงานพลาสติกมาเพื่อรอ บรรจุ
 • ฝาใหม่ คือ ฝาที่สั่งจากโรงงานพลาสติกมาเพื่อรอปิดฝา
 • ภาชนะบรรจุชนิดใช้ซ้ำ

-ถังพลาสติกใช้ซ้ำ

 1. ตรวจสอบสภาพและคัดแยก
 2. ทำความสะอาดถังภายนอก ด้วยน้ำยาล้างถังน้ำดื่มด้วยน้ำยา ด้วยน้ำยา กรีนไลน์ ผสมน้ำ1 ลิตร ต่อน้ำ 50ลิตร(เลขที่รับแจ้ง สป95/2560)  โดยใช้เครื่องล้างถังภายนอก 1หัว
 3. ทำความสะอาดถังภายใน ถังแรกล้างภายในด้วยเรซิน ถังสองล้างด้วยน้ำที่ผ่านเครื่องกรองro โดยใช้เครื่อง ล้างภายในสองหัวล้างเรซิน
 4. คว่ำถังให้สะเด็ดน้ำ
 5. กลั้วน้ำก่อนบรรจุฝาใช้ซ้ำ
 1. ตรวจสอบทำความสะอาดและคัดแยก
 2. ทำความฝาด้วยด้วยน้ำยา น้ำที่ผ่านเครื่องกรองRo
 3. กลั้วน้ำก่อนปิดฝา

 

https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/ https://www.xn--12cfjbaa0k2ccb9hd3e0cuhsb9f.com/