แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม

72 / 100

แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม สำหรับผุู้สนใจทำธุรกิจนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำขนาดเล็กไปจยถึงขนาดใหญ่ ถึงว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ถูกต้องตามตามเกณของกระทรวงสาธารสุข อาจะทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการออกแบบที่ถุกต้องจากผู้เชียญชาญโดยตรง ทางเราทีทีวอเตอร์เทค จำกัด รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม ยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาในเรื่องนี้พร้อมรับการขอเลขหมายอ.ย

แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม
แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม

รับสร้างโรงงานน้ำดื่ม

ตามงบประมาณของลูกค้ามีหลายขนาดหรืออาจต่อเติมจากพื้นที่ตัวบ้านที่ไม่ได้ใช้งานเช่นโรงจอด อาคารที่ไม่ได้ใช้สามารถดัดแปลงมาทำได้เช่นกัน

โรงเรือนผลิตน้ำดื่ม

Share this post