แบบแปลนโรงงานน้ำดื่ม

แบบแปลนโรงงานน้ำดื่ม  ข้อมูลสำคัญสำหรับการขอสร้างโรงงานน้ำดื่มถ้าสนใจลงทุนขนาดเล็ก(ขนาด A) หรือครัวเรือนให้เริ่มจากติดต่อ อย ในท้องที่ก่อนเลยครับเนื่องจากเป็นขนาดเล็กให้สร้างตามแปลน อย.ได้ถ้าสนใจ แบบโรงผลิตน้ำดื่มdwg สิ่งที่ต้องเช็คข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มทำได้คือ ขนาดของพื้นที่ สามารถออกแบบและดัดแปลงได้ ขนาดพื้นที่โรงงาน ควรจะมากกว่า 250 ตารางเมตร ยิ่งมากยิ่งดี..ถ้ามีข้อจำกัดเรื่องขนาดโรงงาน ให้โทรสอบถามได้โดยตรง สถานที่ตั้งโรงงาน ต้องสามารถดูด น้ำบาดาลได้อย่างน้อย 3-8 Qต่อชั่วโมง (ขุดบ่อควรลึกอย่างน้อย 40 เมตร)หรือ มากกว่านี้ยิ่งดี หรือ ใช้น้ำประปาก็ได้ แล้วแต่สะดวก.. สามารถขอไฟ 3 เฟส ขนาดของเมนเบรกเกอร์ อย่างน้อย 50แอมป์ ถึง 100แอมป์ ได้ในพื้นที่จะสร้างโรงงาน. ในพื้นที่ สามารถขออนุญาติตั้งโรงงานได้ ขอ รง. ได้ ขนาด 40-80 แรงม้า (สำหรับเฉพาะโรงบรรจุน้ำ ยังไม่รวมถ้าจะทำเป่าขวดในอนาคต)(ต้องไปเช็คที่ กรมโรงงาน ในจังหวัด) ขั้นตอนหลังจากท่านหาข้อมูลศึกษาความเป็นไปได้และประเมินตลาดแล้ว มีดังต่อไปนี้ ติดต่อทางบริษัท เพื่อ เริ่มสำรวจ […]

lamlukawater

3 May 2018